دلمان پست گذاشتن خواست خُب :دی

به ساعت کامپیوتر نگاه می اندازم،

در این لحظه 11 و 4 دقیقه صبح روز چهارشنبه ی یک چندمی ! از شهریور را نشان میدهد!

نه ! صبر کنید ! تصمیم گرفته ام این حالِ نسبتا" طوفانی یک هفته ی اخیر را دور کنم از خودم !

خُب

پس...

تقویم روی میزم دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه را نشان میدهد ! حدس میزدم !

- " صدف "پو" تُ چهل سالش کردم! گشنش بود بهش غذا دادم چهل سالش شد" فاطمه دختر کوچولویِ مهمانهایمان که از کاشان آمدند ، می گوید.

در استخرِ آبِ سردِ ذهنم شیرجه میزنم  (!) کاش آدم کوچولوهایِ در حالِ بزرگ شدن هم به همین زودی بزرگ میشدند !

یا راهِ درست و کم پیچ و خم برای گذراندنش را بلد بودند!

حسی میان عاشقش بودن و از او نفرت داشتن در من پُر است !

نوجوانی ام را میگویم !

همین دورانِ لعنتیِ نفرت انگیزِ دوستداشتنی!

یک هفته است کاملا" از صدفی که برایش دو سه هفته ای تلاش کردم باشم و بودم فاصله گرفته ام !

لعنتی ! همین ها باعث میشود همیشه از تعریف و تمجید و تحسین و ... هر چیزِِ مترادف دیگر این کلمه ها بدم بیاید !

همین که میگویم " چقدر خوب شده ام ! حال و احوال این روزهایم را دوست دارم "

بوووووووووووم ! انفجـــار!

این حسِ بدِ شدیدا" دوست نداشتنی ! 

ولی دیگر نه !

بس است !

من دختری نیستم که با این دگرگونی ها جا بزنم !

از شنبه تا شروع دوباره ی روزهایی که از حالا دوستداشتنی تصورشان میکنم تا دوستداشتنی شوند پانزده روز وقت دارم.

پانزده روز برای بهتر شدن !

برای عوض شدن !

برایِ خودِ خودِ خودِ صدف شدن !

من میتوانم !

 

"دوازدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و سه "

پی نوشت : همیشه خرید حالِ یک دختر را خوب میکند ! پیش به سوی خرید!

/ 18 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سرمه

عزيزم حتما ك ميتوني و خريد بهترين گزينه ست اينجور وقتا[ماچ]

رسابانو

صدف جون چه خوب نوشتی خوشم اومد خرید رفتی [نیشخند]

ندا

بزرگ شدی صدف[ماچ]

ندا

عزیززززم..تو همیشه توان پرانرژژی بودن رو داری...[بغل]

ندا

چیا خریدی؟[نیشخند]

آزاده

دلوم خرید میخواد[افسوس] چی خریدی حالا؟[نیشخند] پو ت رو شوهرم دادی؟[زبان]

آیسا

چه دیر اومدم...درس زیاد....[ماچ]

آزاده

منظور من پو بود که چل سالش شده. گفتم شوهرشم دادی؟[نیشخند]