زندگیتون به درازای ِ لحظه های یه یلــدای ِ پر از حس خوب ...!

شب یلدای بسیور خوبی بود قلب

اینم میــز یلـــدامونقلب

که صدف خیلی ناگهانی تصمیم گرفت پاشه و در دقایق آخر اینجوری درستش کنه چشمکقلب

بمونه تو آرشیو اینجا یادگاری...

/ 0 نظر / 5 بازدید